Szybkie menu

 

Tomasz Orowski ? absolwent Uniwersytetu dzkiego (magister archeologii) oraz Uniwersytetu w Poitiers (doktor nauk historycznych); ukoczy studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Piknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz stae specjalistyczne w Austrii i Francji. Pocztkowo karier zawodow zwiza z muzealnictwem (adiunkt w Muzeum Historii Miasta odzi) oraz nauk i pedagogik (asystent na Uniwersytecie Wrocawskim), by wreszcie odda si dyplomacji. Piastowa rne stanowiska w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych: wicedyrektora Departamentu Europy, sekretarza generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, wicedyrektora Departamentu Narodw Zjednoczonych, dyrektora Protokou Dyplomatycznego. Pracowa te na placwkach zagranicznych jako Minister Penomocny Ambasady RP w Rzymie oraz ambasador RP w Paryu. Dodatkowo wykada stosunki midzynarodowe i dyplomacj na Akademii Dyplomatycznej w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w College of Europe. Jest rwnie autorem ksiki Protok dyplomatyczny - ceremonia i etykieta (Polski Instytut Spraw Midzynarodowych, 2010) oraz licznych publikacji popularno-naukowych.

etykieta menedzera 500px

 

ZapowiedziAutorzyO nasDla prasySKLEP


Copyright © 2001-2011 Wydawnictwo SONIA DRAGA. Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.