Szybkie menu

Blair Tony

 

Tony Blair  pochodzi z zamonej, adwokackiej rodziny. Po studiach rozpocz prac w kancelarii adwokackiej, specjalizujc si w sprawach zwizkowych. W 1975 r. wstpi do Partii Pracy, osiem lat pniej zosta deputowanym do Izby Gmin. Dwa lata pniej zosta przywdc Partii Pracy po mierci jej dotychczasowego przewodniczcego Johna Smitha. Przeksztaci j wwczas w nowoczesn parti centrow, co przynioso jej ? po raz pierwszy od 18 lat ? zwycistwo nad konserwatystami w wyborach w 1997 roku. Stan wwczas na czele rzdu i tym samym zosta najmodszym premierem Wielkiej Brytanii od 1812 roku. Za najwaniejsze osignicia swojej pierwszej kadencji Blair uwaa stabilno ekonomiczn, utworzenie autonomicznego parlamentu w Szkocji i zgromadzenia w Walii, i przekazanie im czci uprawnie z centrum, wiksze zaangaowanie w pnocnoirlandzki proces pokojowy, a take wprowadzenie pacy minimalnej, zwikszenie zatrudnienia i popraw sytuacji w szkolnictwie, przede wszystkim podstawowym. W 1999 roku zosta wiceprzewodniczcym Midzynarodwki Socjalistycznej. W czerwcu 2001 roku Partia Pracy ponownie zwyciya w wyborach, z przewag niewiele nisz ni cztery lata wczeniej. Blair po raz drugi stan na czele rzdu, jako pierwszy laburzysta w historii. Mimo oskare o naciganie informacji wywiadowczych, majcych uzasadni interwencj militarn w Iraku, 6 maja 2005 roku zosta premierem Wielkiej Brytanii po raz trzeci. We wrzeniu 2006 roku Blair ogosi, e w cigu roku zrezygnuje ze stanowiska.  27 czerwca 2007 r. zoy dymisj z urzdu na rce krlowej Elbiety II. Take 27 czerwca zosta mianowany wysannikiem na Bliski Wschd tzw. kwartetu madryckiego, obejmujcego USA, ONZ, UE i Rosj. W styczniu 2008 roku zosta doradc amerykaskiego banku JPMorgan Chase & Co. W maju 2008 Blair utworzy swoj fundacj Tony Blair Faith Foundation zajmujc si propagowaniem wiedzy na temat wyzna i religii. W lipcu 2009 fundacja nawizaa wspprac z uniwersytetami w Yale, Durham i Singapurze.

podroz 500

 

ZapowiedziAutorzyO nasDla prasySKLEP


Copyright © 2001-2011 Wydawnictwo SONIA DRAGA. Kopiowanie treści (w tym zdjęć) bez pisemnego zezwolenia zabronione.